Mijn oproep in de vorige Flamingo van september 2022 heeft succes gehad. Vier personen meldden zich aan bij mij om deel te gaan nemen aan de nieuwe werkgroep Welzijn, Zorg en Dienstverlening. Daar is het bestuur erg blij mee en ik kreeg het groene licht om door te gaan.
Na 23 oktober zal de eerste vergadering plaats gaan vinden. Daar zullen we met name gaan praten over de ideeën, die er leven, om inhoud te geven aan de werkgroep. 
Het onderwerp van de werkgroep is natuurlijk heel breed en met 5 personen zullen we keuzes moeten maken, waaraan we echt gaan werken. Maar heeft u zelf een idee, wat de werkgroep zou kunnen oppakken, laat het ons weten via bestuur@rozestadsdorp.amsterdam.
Heeft u er zelf al over gedacht om mee te doen in de werkgroep, maar was het aanmelden nog een stap te ver, neem dan nu het besluit en meldt u aan via bestuur@rozestadsdorp.amsterdam. Vooral dames zijn nog ondervertegenwoordigd maar ook mannen en overige personen zijn natuurlijk welkom.
Mij aanspreken op ons feest op 23 oktober mag natuurlijk ook altijd.

Sjaak Blenk