Op deze middag zijn meer dan 50 mensen naar de mooie ruimte van Huize Lydia gekomen om mee te denken over de toekomst van ons Roze Stadsdorp Amsterdam.

Na een korte inleiding wordt in kleinere groepen druk en enthousiast gediscussieerd over het visiestuk van het bestuur en de commissies. Vanuit iedere groep komen een aantal vragen, ideeën en suggesties die vooral gaan over het nabuurschap en de buurtgroepen: hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen zich beter en sneller bij de activiteiten en buurtgroepen betrokken voelen.

Het bestuur gaat samen met de commissies met deze punten aan de slag. In ieder geval komt er een themabijeenkomst over nabuurschap en buurtgroepen.

Lees het uitgebreide verslag van deze vruchtbare bijeenkomst.