[:nl]De themabijeenkomst op 27 november 2016 had als thema ‘Zorgen over de zorg van morgen?’ 
Twee sprekers hielden een inleiding op deze middag.  Brecht van Beers (www.familysupporters.nl) is als zorgsupporter verbonden aan het Stadsdorp Zuid. In die functie informeert ze mensen over de beste toegang tot de zorg. Haar boodschap is, kort samengevat:
– er is vrij veel zorg beschikbaar maar mensen vinden de weg niet
– het is vaak goedkoper en beter om hulp zelf te regelen
Hedda van Lieshout van Eigen Kracht Centrale (www.eigen-kracht.nl) beschrijft de zogeheten eigen kracht conferentie als een goed instrument om samen met naaststaanden te bekijken wat je met elkaar kunt regelen en wat je van elders nodig hebt. Daardoor behouden mensen de regie in hun leven.

Verslag
Brecht van Beers van Familysupporters
Brecht onderscheidt vier niveaus van zorg:
1. Huishoudelijke zorg: deze is vaak het voordeligst zelf te regelen met een ‘zwarte’ werk(st)er die je je via via iemand hebt. Je hebt dat altijd dezelfde, diegene komt op tijden dat het jou uitkomt en doet wat jij vraagt. Bij de gemeente krijg je wat de gemeente vindt dat jij nodig hebt op tijden die hen uitkomen en vaak met wisselende mensen. En je eigen bijdrage kan behoorlijk oplopen.
2. Thuiszorg gericht op verzorging en verpleging; die wordt geleverd door een 50 to 60-tal organisaties in Amsterdam; dus gewoon rondvragen welke goed zijn en de goede en slechte ervaringen met elkaar delen. Zij noemt Emile thuiszorg (www.emile.nu) waar ze goede ervaringen mee heeft.
3. Als het meer gaat om de wat zwaardere verpleegkundige zorg is er Gaycare. Ook Buurtzorg is een goede aanbieder (zoeken op Buurtzorg Amsterdam levert adressen op van de teams in de verschillende stadsdelen).
Seniorenzorgplan is heel goed als er sprake is van dementie.
Ook zijn er netwerkjes van zelfstandig werkende verpleegkundigen die goede en persoonlijke zorg bieden. Dat is ook weer een kwestie van lijstjes aanleggen van goede mensen en slechte ervaringen. Je hoeft van tevoren geen indicatie te hebben; de thuiszorg regelt voor jou de indicatiestelling. Ben je toch nog ontevreden kun je altijd van aanbieder veranderen; je mag je indicatiestelling meenemen.
4. Medische hulpmiddelen en aanpassingen aan je huis: Dit wordt eigenlijk niet vergoed. Sowieso betaal je alles tot 350 euro alles zelf. Is het duurder en loopt het via de gemeente dan krijg je eigenlijk alleen een voorschot en moet je de aanpassingen vervolgens weer terug betalen. Ook kun je niet kiezen welke aanbieder het aanlegt. Vaak is werken met goede klussers goedkoper en beter (ze noemt Jet Key; www.klusvrouwjetkey.nl) en je kunt dan – waar mogelijk (denk aan traplift) – ook nog op zoek gaan naar tweedehands zaken.

Brecht noemt ook nog een aantal slechte aanbieders: Molenaar en Prominent, en PractiComfort, leveranciers van respectievelijk trapliften en sta-op-stoelen. Dit zijn firma’s die zich behoorlijk opdringen, je thuis wilen bezoeken en proberen je hele dure zaken aan te smeren waarbij ze je onder druk zetten om snel te tekenen voor korting. Haar advies is: vraag altijd offertes, vergelijk aanbiedingen en leg witte en zwarte lijsten aan.
Een goede aanbieder van medische hulpmiddelen is Vegro.
Indicatie verpleeghuis: hiervoor kom je pas in aanmerking als je 24-uurs verzorging nodig hebt op grond van lichamelijke of dementiële klachten.

Hier staat wel tegenover dat de ondersteuning om thuis te kunnen blijven steeds groter wordt. Je ziet ook een beweging van thuishuizen waar 5 tot 7 mensen samen wonen, maar dat komt moeilijk van de grond. Ook Achmea richt zich sinds kort op deze markt met ‘Ontroeren goed’
Naar aanleiding van haar mededeling dat er veel meer en veel betere zorg is dan mensen vaak weten zegt Brecht nog dat haar organisatie, Family Supporters, wel die makelaarsfunctie wel zou willen vervullen, maar dat daarvoor vanuit de WMO geld voor beschikbaar moet komen. Ze willen met de ervaringen die ze nu opdoen met slechte zorg naar de gemeente (die dit soort bemiddeling nu doet) en gebruik maken van ‘the right to challenge’ om aan te tonen dat de loketten van de gemeente hun werk op dit gebied niet goed doen.
Tot slot zegt Brecht nog dat uit onderzoek blijkt dat goede sociale contacten de nummer 1 voorspeller is voor goed ouder worden.

Informatie Hedda van Lieshout van Eigen Kracht Centrale
De Eigen Kracht Centrale organiseert eigen kracht conferenties die zich er op richten dat mensen de regie behouden in hun leven. De insteek van zo’n conferentie is:
– wat kun je met elkaar regelen
– wat heb je van elders nodig

Het zijn bijeenkomsten van vaak 15 mensen (vrienden, buren, familie, zorgverleners), die voor die persoon belangrijk zijn en die er samen met iemand voor willen zorgen dat diegene zelf de regie over je leven kunt houden met de nodige ondersteuning.

Het gaat in eerste instantie om mensen die met mee willen denken (dit is belangrijk omdat dat de drempel verlaagt; het is makkelijker mensen te vragen met je mee te denken dan om je te komen helpen). In de conferentie worden plannen gemaakt op grond van wat iemand zelf kan en aanvullend nodig heeft. Daarin is het belangrijk ook de grenzen van de betrokkenen te onderzoeken en serieus te nemen (hoe houden mensen de ondersteuning vol). Dit overleg moet leiden tot een plan over wie wat wanneer doet en wanneer men weer bij elkaar komt om te evalueren.

Bij een echte conferentie is er begeleiding van buitenaf die helpt het geheel op te zetten en mensen bij elkaar te krijgen. Er zijn alleen al in Amsterdam 150 coördinatoren. Dit wordt door veel gemeenten wel betaald vanuit de WMO, maar alleen ingezet voor complexe zorgsituaties. Het instrument is echter ook heel goed in kleine kring zelf te organiseren.

[:]