Een groep van meer dan 25 mensen had de barre sneeuw en gladheid getrotseerd om aanwezig te kunnen zijn bij de themabijeenkomst over euthanasie en zelf gekozen levenseinde.
Jaap van Riemsdijk en Ineke Kraus gaven helder informatie over de mogelijkheden en complexiteiten van de huidige situatie rond euthanasie en zelfgekozen levenseinde en beantwoordden de vragen van de aanwezigen.
De belangrijkste informatie is samengevat in een handout.
Meer informatie vind je bij de website van de NVVE

Andere websites