Op 23 november jl hield mevrouw Dorette Corbey, oud Europa parlementariër voor de PvdA en momenteel o.a. voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit, een lezing over het thema:  “Klimaat verbindt”
In een sfeervolle vergaderzaal van het Hampshire Hotel “ the Manor” , troffen spreekster en zo’ n 25 luisteraars  elkaar om te luisteren naar en van gedachten te wisselen over spreekster’ s stellingen: 1 het klimaatprobleem is oplosbaar en 2 het klimaatprobleem verbindt partijen, sectoren en landen/naties.
Dorette besprak o.a. de door de globalisering steeds zichtbaarder en verscherpende tweedeling  in de wereld op allerlei fronten : arm of rijk, religieus of atheïstisch, nationalistisch of mondiaal gericht……..Klimaatproblemen zijn evident alleen maar op te lossen wanneer mensen internationaal bereid zijn tot overleg en samenwerking. Tot optimisme stemt het stoppen van de antiklimaat lobby’ s van de jaren 90 en de uiteindelijke bereidheid van o.a. Rusland tot samenwerking . Het loochenen van een klimaatprobleem überhaupt, lijkt nauwelijks meer aan de orde.

Belangrijk te weten dat er inmiddels een Europees Emissie Handelssysteem bestaat van waaruit binnen Europa emissierechten worden toegekend aan de industrieën die in Europa en in de rest van de wereld voor 45% tot 60 % verantwoordelijk zijn voor de CO2 uitstoot. Die bedrijven kunnen eventueel rechten bijkopen of verkopen.

Dorette’ s lezing riep al snel zo veel vragen en opmerkingen op dat er pas na 75 minuten werd geconstateerd dat een afronding in zicht moest worden gehouden.

Zowel bezoekers als commissieleden spraken hun grote voldoening uit over de gehouden lezing en hadden zin in een vervolg lezing op dit gebied. Die zou bijvoorbeeld kunnen gaan over bio-economie, een onderwerp waarmee Dorette Corbey zich bezighoudt als initiatiefnemer van de federatie bio-economie.

In de bar werd bij een glas nog druk doorgepraat over thematiek, persoonlijke ervaringen en wetenswaardigheden.

De volgende lezing is op 25 januari.