Op zondag 4 maart kwamen we met ongeveer 45 enthousiaste en betrokken mensen bij elkaar om over de toekomst van ons roze stadsdorp te praten. Op de mensen die al actief zijn in een van de commissies of buurtgroepen hadden we min of meer gerekend, maar dat er ook zo’n twintigtal anderen gekomen waren om mee te denken was voor ons een aangename verrassing. Deze betrokkenheid alleen al is een belangrijke opbrengst van de bijeenkomst!

Na een aantal presentaties vanuit enkele commissies, de filmgroep en een van de buurtgroepen hebben we met z’n allen nagedacht over de belangrijkste doelen voor de komende paar jaar. Dat resulteerde in verschillende aanbevelingen aan het bestuur. Voor een indruk van de bijeenkomst verwijzen we graag naar de bijdragen van twee deelnemers.
Uiteraard levert zo’n bijeenkomst niet meteen alle antwoorden, maar er liggen wel een paar concrete voorstellen waarmee we alvast aan het werk kunnen. We hebben In ieder geval een goede indruk gekregen van de vragen die er leven en de uitdagingen die er liggen. Het bestuur gaat ermee aan de slag. Alles bij elkaar moet dit leiden tot een beleidsplan voor de komende tijd, dat we later dit jaar graag aan jullie voorleggen.

Impressie van Rieke
Op zondagmiddag 4 maart werd de bijeenkomst in het LLoyd Hotel over de TOEKOMST van het RSA goed bezocht, en niet alleen door regelmatige bezoekers van de maandelijkse borrel of commissieleden. Aan de aanwezige “vrienden van RSA” werd gevraagd om met het bestuur mee te denken over gewenste ontwikkelingen. Duidelijk was dat het bestuur en de commissies over veel zaken al hadden nagedacht.
Aan het eind van de middag werden alle geopperde ideeën/adviezen/tips geïnventariseerd. Het bleek dat er vooral grote behoefte is om het begrip (roze) “nabuurschap” handen en voeten te geven. Dat er geld beschikbaar moet komen staat buiten kijf.
Er gaat een beleidsplan komen, er gaat een financieel plan komen etc.
RSA is springlevend!

Impressie van Aad 

Laat ik beginnen dat ik pas bij de club ben, 20 maart was ik voor het eerst op de borrel bij Wildschut het was een warm welkom en ik voelde mij gelijk thuis, daar voor dank.
Nu over 4 maart het overleg van de toekomst van de komende twee jaar van het roze stadsdorp, wat mij gelijk opviel was dat het goed georganiseerd was, het eerste uur uitleg over de standpunten zeer duidelijk. Na een korte pauze zijn we in zes groepen verdeeld om te praten wat er nodig is om met de club verder te komen, waar kunnen we bij aansluiten voor meer informatie BV een eenzame roze medemens.
Ik kom regelmatig in mijn wijk om mensen te bezoeken en dingen te ondernemen, naar de film of het concertgebouw, ik merk dat het hard nodig is.
Ik weet dat het mijn ding is om te kijken naar de oudere roze gemeenschap.
Nog even terug naar het laatste stuk van de middag de evaluatie van de zes groepen dat we denk ik op de goede weg zitten en zeker na de uitleg van de middag.
Ik hoop dat het bestuur voor dat de zomer losbreekt nog een middag kan organiseren om verder te spreken over de toekomst van het rose stadsdorp.