In goed overleg met het bestuur heeft Gert van de Worp besloten zijn functie in het bestuur neer te leggen. Het bestuur dankt Gert van harte voor zijn enthousiaste inzet en betrokkenheid de afgelopen jaren bij de opbouw van het Roze Stadsdorp Amsterdam.