Verslag van de visiebijeenkomst 9 december 2018

Op deze middag zijn meer dan 50 mensen naar de mooie ruimte van Huize Lydia gekomen om mee te denken over de toekomst van ons Roze Stadsdorp Amsterdam. Na een korte inleiding wordt in kleinere groepen druk en enthousiast gediscussieerd over het visiestuk van het...