De kennismakingsbijeenkomst van toekomstige deelnemers van deze werkgroep was op 26 oktober 2022. De deelnemers komen uit verschillende delen van de samenleving. In het kennismakingsrondje blijkt dat iedereen elkaar als het om Roze inhoud gaat goed aanvoelt en aanvult.
Veel betrokkenheid en passie van de aanwezigen voor roze onderwerpen binnen Wonen, Zorg en Dienstverlening in het bijzonder en het Sociale Domein in het algemeen. Bijvoorbeeld: Betaalbaar en veilig roze wonen, roze zorgondersteuning en nabuurschap door en voor de Roze Stadsdorp bewoners.
Niet iedereen kon bij de eerste bijeenkomst aanwezig zijn. Snel werd besloten om op 4 november 2022, weer bij elkaar te komen als vervolg op de eerste kennismaking.
De werkgroep WZD heeft tot doel, een echte werk-groep te zijn, niet een bespiegelende groep. Het gaat om duidelijke actie en haalbare resultaten. "Roze zichtbaarheid en werkzame aanwezigheid" tonen, zeker ook buiten het Roze Stadsdorp. Signaleren van roze zaken en informatie verzamelen, uitwisselen en daarna concrete taken stellen. Dit passend bij de onderwerpen van Wonen, Zorg en Dienstverlening.

DUS: Geen "Zeur en Sleurgroep" maar een "Doe-groep".

Meteen werd besloten, dat een aantal deelnemers de werkgroep gaan vertegenwoordigen bij een initiatief van de Gemeente Amsterdam over Samenwoonvormen op 1 nov 2022. En daar een stevige roze inbreng hebben tijdens deze bijeenkomst.
Vanzelfsprekend zal de werkgroep WZD op de Roze Ouderendag van Roze 50+ op 6 nov 2022 van zich laten horen. Aanwezigheid en zichtbaarheid! Ervaringen van eerdere bezochte bijeenkomsten en verslag doen hiervan, worden de eerstvolgende bijeenkomst van de wg WZD besproken. Dit kan weer een aanzet tot actie zijn van uit de werkgroep.

Een deelnemer van de wg WZD vertelde over een nieuw woonproject over samenwonen in de Kolenkitbuurt in Amsterdam. Hierbij is roze inbreng zeker nodig. zie Eureka! Amsterdam

De werkgroep is geen bestuurlijk verlengstuk van het Roze Stadsdorp Amsterdam. De werkgroep zal zelf met ideee╠łn en uitgewerkte taken gaan komen.
Hierbij is de betrokkenheid en inbreng aan informatie, opgemerkte initiatieven van alle RSDA- bewoners heel belangrijk. Denk je zinvolle opmerkingen of mededelingen te hebben, die betrekking hebben op Wonen Zorg en Dienstverlening, stuur die dan door aan de werkgroep.
Op deze manier blijft de werkgroep Wonen Zorg en Dienstverlening fris en fruitig.
Zo zullen er steeds nieuwe praktische taken van aanpak blijven komen.

Regelmatig zal de werkgroep van zich laten horen en verslag doen. Namens de wg WZD
Peter Wetters.