• https://oostenburg.nl/wonen/
  • Op Oostenburg gaat Stadgenoot met Noorderzon een coöperatie oprichten en ongeveer 30 woningen realiseren || https://www.cv-noorderzon.nl/
    Noorderzon is een coöperatieve vereniging die bestaat uit Amsterdamse 50-plussers met gezamenlijke huisvesting binnen de ring A10. Naast individuele ontplooiing is er ruimte is voor gezamenlijke activiteiten, gericht op
    de eigen groep en op de omgeving waarin we (gaan) wonen en werken
  • In de Kolenkitbuurt, kavel Ringspoorzone Noord, komt een kavel met ongeveer 70 woningen en waarschijnlijk een of meerdere coöperaties en/of woongroepen en samenwonen in verschillende levensfasen. Geen corporatiewoningen
  • Op IJburg gaat een zelfbouw coöperatie (Warren) een complex met vier verdiepingen en 36 woningen bouwen. Er komen gemeenschappelijke voorzieningen en speel-, werk- en studeerplekken