Beste Roze Stadsdorpsgenoot,

Fijn dat je deel uitmaakt van ons Roze Stadsdorp Amsterdam. In de afgelopen zeven jaren zijn we uitgegroeid tot een robuuste roze gemeenschap met meer dan 1000 leden en - dankzij de inzet van vele vrijwilligers – met allerlei activiteiten om elkaar te ontmoeten. We wandelen, we fietsen, we bridgen, we poolen, we dansen, gaan naar de film, verwonderen ons in musea en hebben de maandelijkse borrel die door velen wordt bezocht en gewaardeerd.  Dankzij corona is er nu ook de Flamingo die ons iedere maand weer informeert, nieuwsgierig maakt en amuseert. En niet te vergeten: onze buurtgroepen waar we elkaar vlak bij huis ontmoeten, elkaar aandacht geven en oog hebben voor ieders wel en wee. Kortom, we komen samen en laten ons inspireren door elkaar en het leven!

Om het Roze Stadsdorp en al haar activiteiten te kunnen voortzetten en verder te ontwikkelen hebben we financiële hulp nodig. Zoals je weet betalen onze leden geen contributie, maar er zijn wel zaken die geld kosten. De digitale communicatiemiddelen bijvoorbeeld, die onontbeerlijk zijn om het contact met elkaar te onderhouden.
En... we gaan dit jaar hopelijk eindelijk ons eerste lustrum (plus twee jaar) feestelijk vieren!

We vragen je daarom om ons Roze Stadsdorp te steunen met een financiële bijdrage. Wil je dat doen? We zijn blij met elke bedrag, groot of klein!  
Je kunt je bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL53 TRIO 0338 7717 78 t.n.v. Roze Stadsdorp Amsterdam onder vermelding van 'donatie'.
Heb je vragen, neem dan contact met ons op: bestuur@rozestadsdorp.amsterdam

Het Roze Stadsdorp heeft een ANBI status: dat wil zeggen dat je bijdrage voor de belasting als gift geldt en - onder de daarvoor geldende voorwaarden - aftrekbaar is. Voor nadere informatie zie: Roze Stadsdorp ANBI status

We danken je bij voorbaat voor je betrokkenheid en hulp!


Hartelijke groet,
bestuur Roze Stadsdorp Amsterdam
Ineke Kraus - voorzitter
Niels Wolf - secretaris
Mariëlle Prick - penningmeester