In de loop van 2022 wil Ineke Kraus, onze huidige voorzitter en oprichter van het Roze Stadsdorp Amsterdam na 7 jaar haar bestuurlijke taak neerleggen. 
Het Roze Stadsdorp is inmiddels uitgegroeid tot een goed georganiseerde en breed zichtbare vrijwilligersorganisatie.

Wat is en doet het Roze Stadsdorp Amsterdam

Het Roze Stadsdorp Amsterdam is een netwerk voor 50+ LHBTIQ-ers in Amsterdam en omstreken. Opgericht in 2016 en heeft zij inmiddels ruim 900 deelnemers met een groot aantal vrijwilligers die zich enthousiast inzetten.

Naarmate je ouder wordt is het des te belangrijker is om actief te blijven en voldoende sociale contacten te onderhouden. Het zijn vooral de contacten die je gevoel van welbevinden en kwaliteit van leven bepalen, met name in je directe omgeving zoals in de vorm van buurtgroepen.

Het Roze Stadsdorp biedt hiertoe een open en gastvrij netwerk aan 50+ LHBTIQ-ers waarbij men zich makkelijk kan aansluiten en zich welkom voelt; een plek waar je nieuwe mensen ontmoet en ook vaak oude bekenden tegenkomt.
Het Roze Stadsdorp organiseert en faciliteert bijeenkomsten en activiteiten en heeft naast haar website een eigen maandelijkse nieuwsbrief: de Flamingo.
Het Roze Stadsdorp is aangesloten bij Overleg Platform Stadsdorpen (Amsterdam).

De functie van voorzitter

De functie van voorzitter Roze Stadsdorp Amsterdam is veelzijdig en uitdagend in meerdere opzichten.

Voorop staat het doelgericht samenwerken met en aansturen van het bestuur, het jaarplan (mede) opzetten, de koers en grote lijnen bewaken, en overzicht houden op wat er extern (maatschappelijk) speelt aan voor de stichting relevante zaken.
De cultuur kenmerkt zich als verbindend, open, gelijkwaardig en samenwerkend.
Met als belangrijkste kernwaarden: veiligheid, vertrouwen en inclusiviteit.


Dit vraagt van de voorzitter zichtbaarheid en een grote mate van flexibiliteit, empathie, en aantoonbare (sociale) vaardigheden, met een open houding ten opzichte van de grote diversiteit die onze doelgroep kenmerkt.

Enige bestuurlijk ervaring is daarbij zeer welkom.

Als je eerst meer informatie wilt hebben over de functie dan kun je contact opnemen met Ineke Kraus (ikraus@planet.nl). 

Reacties graag naar bestuur@rozestadsdorp.amsterdam