Het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 zijn gepubliceerd.
Het was een bijzonder jaar! Een jaar waarin niets kon, en toch was het Roze Stadsdorp Amsterdam heel actief en creatief binnen de mogelijkheden.