Een bericht over corona, donaties, mantelzorg en de website.

Veel mensen verzuchten dat ze zo langzamerhand genoeg krijgen van die beperkingen. Zeker als de zon zo uitbundig schijnt als de afgelopen weken. Dan wil je met vriend(inn)en naar buiten of met z’n allen op een terrasje zitten, lekker knus bij elkaar. 

Tegelijk hoor je toenemend over mensen in je eigen omgeving die heel ziek zijn geworden, om nog maar te zwijgen over de werkers in de zorg voor wie deze tweede golf zoveel zwaarder weegt. Een van onze leden die op de IC van het AMC werkt, vertelde me hoezeer hij er elke dag tegenop ziet ‘weer dat isolatiepak aan te trekken’.
Gelukkig gaan de cijfers in grote delen van het land de goede kant op en gloort er een sprankje hoop!

Waar we ook blij mee zijn, zijn de donaties die we ontvingen. We zitten nu op een bedrag van 2650 euro! Als je er nog niet aan toekwam om iets over te maken: het kan nog! Graag op rekeningnummer NL53TRIO0338771778 ten name van Roze Stadsdorp Amsterdam.

Op 10 november was het de dag van de mantelzorg. Wij hebben geen zicht op hoeveel van jullie mantelzorger zijn, maar toen we in dit kader een bericht kregen van Markant over een ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers leek het ons een goed idee dit voor onze leden beschikbaar te maken. Wil je er meer over weten, klik hier.

In de afgelopen jaren hebben we, zonder resultaat, gezocht naar mensen die onze web-redactie wilden komen versterken. Reden waarom we nu overgaan naar een nieuwe web-organisatie die een deel van de technische vormgeving van ons overneemt. Op deze vernieuwde site kunnen de buurtgroepen en activiteitencommissies zelf hun aankondigingen en verslagen plaatsen.

In deze nieuwsbrief zul je dus helaas niet zoveel aankondigingen van activiteiten aantreffen, maar we hopen dat de uitgebreide decembernieuwsbrief – met een nieuwe naam! - weer boordevol nieuwtjes, tips en interviews zal staan. Aan de redactie zal het niet liggen. We kijken er naar uit!

Namens het bestuur,
Ineke Kraus
voorzitter