Bij een rondvraag welke aktiviteiten men zou waarderen, bleek er animo te zijn voor een mannenborrel. Als locatie hadden wij café 'het Sluisje' op de  Nieuwendammerdijk gekozen. Er waren tien aanmedingen. Die dag sloeg plots toch nog de winter toe, de wereld werd wit en glad. Desondanks kwamer er zeven mannen opdagen. Het werd een mooie eerste keer, voor herhaling vatbaar.