Om elkaar, ondanks corona, toch te spreken hebben wij in november en december 2020 een belcirkel opgezet. 10 leden doen mee. Aan de hand van een helder schema belt iedereen iemand. 
Na vijf weken heeft iedereen elkaar gesproken. 
Het werden uiterst leuke gesprekken. Twee net nieuwe leden namen ook deel aan de cirkel. Omdat zij de gesprekken facetime voerden hadden zij er een gezicht bij. En een snelle manier om iedereen te leren kennen. Besloten is om de cirkel op korte termijn te herhalen.