Donaties

Spaarvarken, Varken, Bank, VarkentjeOnze Stichting Roze Stadsdorp Amsterdam ontvangt regelmatig donaties en daar zijn we erg blij mee. Hiermee kunnen we onze activiteiten en bijvoorbeeld onze website en administratie financieren.We zijn blij met elke bedrag, groot of klein! Je doet dat veilig en snel via doneren.rozestadsdorp.amsterdam.

Aftrekbare giften

Door onze ANBI status is het mogelijk om je gift aan onze stichting af te trekken in je aangifte inkomstenbelasting. Giften in contanten zijn daarop uitgezonderd.
  • Een ad hoc gift: het drempelbedrag is 1% van je drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat je meer hebt gegeven, mag je aftrekken tot een maximumbedrag van 10% van je drempelinkomen.
  • Een periodieke gift: die biedt - ook bij kleinere bedragen - meer fiscaal voordeel. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden:
    - je verbindt je om minimaal 5 jaar achtereen een periodieke gift te doen.
    - dit leg je vast in een schriftelijke overeenkomst met Stichting RSA.
    Het formulier kan je downloaden en in 2-voud sturen naar Marielle Prick, Visseringstraat 97, 1051 MG Amsterdam of je kunt het mailen naar penningmeester@rozestadsdorp.amsterdam.
ANBI status:
Onze stichting is een ANBI geregistreerde stichting. Een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mag je aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. Bedrijven kunnen de gift onder voorwaarden aftrekken van de vennootschapsbelasting. Voor bedrijven geldt dat het een gift moet zijn zonder een (op geld waardeerbare) tegenprestatie.

Bankoverschrijving

Je kunt je bijdrage ook gewoon overmaken op rekeningnummer:
NL53 TRIO 0338 7717 78 t.n.v. Roze Stadsdorp Amsterdam onder vermelding van 'donatie'.