Sinds 23 oktober 2017 is het Roze Stadsdorp Amsterdam een Stichting. 
Op dit moment is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Lode Wigersma (voorzitter)
Niels Wolf (secretaris)
Mariëlle Prick (penningmeester)
Sjaak Blenk (algemeen lid)
Mara Reijntjes (algemeen bestuurslid)


Het Roze Stadsdorp Amsterdam is vanaf de start snel gegroeid. Het deelnemersaantal is opgelopen tot boven de 1000, we hebben een aantal actieve commissies en tegen de 20 buurtgroepen. Daarnaast worden allerlei activiteiten georganiseerd en is er een maandelijkse nieuwsbrief.

Als bestuur streven wij ernaar met de commissies, de buurtgroepen en alle deelnemers een betrokken gemeenschap te vormen, waarin we samen bouwen aan een sterk roze netwerk met allerlei mogelijkheden om goed en gezond ouder te worden. We doen dit binnen ons stadsdorp en, waar mogelijk, samen met reeds bestaande (roze) groeperingen.

Het bestuur is bereikbaar voor vragen en opmerkingen op: bestuur@rozestadsdorp.amsterdam

Berichten van het bestuur
Jaarverslagen en plannen