Onze Stichting Roze Stadsdorp Amsterdam ontvangt regelmatig donaties en daar zijn we erg blij mee. Hiermee kunnen we onze activiteiten financieren en onze website.

Aftrekbare giften

Door onze ANBI status is het mogelijk om je gift aan onze stichting fiscaal af te trekken van je inkomsten belasting.

Er zijn 2 soorten giften die voor aftrekbaarheid in aanmerking komen :
  • Een gewone gift : dan geldt er een drempelbedrag van 1% van je inkomen met een minimum van € 60,-- en een maximum van 10 % van je inkomen.
  • Een gift aan een ANBI instelling biedt - ook bij kleinere bedragen - meer fiscaal voordeel.
    er is geen drempelinkomen* noch een maximum aftrek.

Er zijn wel voorwaarden aan verbonden:

  • je bent verplicht om minimaal 5 jaar achtereen een periodieke gift te geven.
  • dit leg je vast in een schriftelijke overeenkomst met Stichting RSA.
Het formulier kan je via deze link downloaden en in 2-voud sturen naar  Marielle Prick, Visseringstraat 97, 1051 MG Amsterdam of mailen naar de penningmeester.

ANBI status:
Onze stichting is een ANBI geregistreerde stichting. Particulieren kunnen belastingvrij schenken. Bedrijven kunnen de gift onder voorwaarden aftrekken van de vennootschapsbelasting.  Voor bedrijven geldt dat een gift moet zijn zonder een (op geld waardeerbare) tegenprestatie.

'Gewone' gift
Je kunt natuurlijk ook een gewone gift doen zonder ANBI status. We zijn blij met elke bedrag, groot of klein!  
Je kunt je bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL53 TRIO 0338 7717 78 t.n.v. Roze Stadsdorp Amsterdam onder vermelding van 'donatie'.

Heb je vragen, neem dan contact met ons op: penningmeester@rozestadsdorp.amsterdam