Het Roze Stadsdorp Amsterdam is een netwerk voor roze nabuurschap voor alle 50+ LHBTQI-ers in Amsterdam en omstreken.
Zorgen voor jezelf en voor elkaar. Nu en later. Daarom!

Wat doet het Roze Stadsdorp Amsterdam?
We vinden het belangrijk om elkaar te leren kennen. Daarom organiseren onze deelnemers diverse activiteiten, die meestal voortkomen uit hun eigen interesses. Zo wordt regelmatig de mogelijkheid geboden om samen te wandelen (diverse afstanden), poolen of bridgen, of naar een film of museum gaan, al dan niet inclusief een lunch. Er worden themabijeenkomsten georganiseerd, een maandelijkse borrel en lezingen met onderwerpen die specifiek voor onze doelgroep interessant zijn. Alle activiteiten staan in de agenda op de website en in de maandelijkse nieuwsbrief.

Naast elkaar leren kennen willen we het roze nabuurschap vormgeven door onze deelnemers met elkaar te verbinden. Zowel degene die ergens hulp bij nodig heeft, als degene die hulp aanbiedt kan dat kenbaar maken via een Vraag en Aanbod (zie rechterkolom). Op deze manier maken de mensen contact met elkaar op basis van wederkerigheid.

Een uitwisseling hoeft niet gelijkwaardig te zijn, maar wel met wederzijds respect.

Dat roze nabuurschap willen we ook vormgeven door het helpen opzetten van Roze buurtgroepen, waarbij deelnemers uit dezelfde buurt kennis met elkaar kunnen maken en elkaar waar nodig kunnen ondersteunen. Het initiatief voor het organiseren van eigen activiteiten ligt bij de buurtgroepen zelf.