Privacy en veiligheid

Privacy

Het Roze Stadsdorp Amsterdam wil jouw privacy en de veiligheid van jouw gegevens goed bewaken. Jouw persoonlijke informatie behandelen wij vertrouwelijk. Wij gebruiken jouw gegevens alleen om Vraag en Aanbod  goed, snel en makkelijk op elkaar af te stemmen.  Voor het overige zullen wij deze gegevens alleen gebruiken met uw toestemming.

Het Roze Stadsdorp Amsterdam zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan personen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw vraag of aanbod.

Het Roze Stadsdorp Amsterdam gebruikt jouw gegevens alleen

  • om vrager en aanbieder met elkaar in contact te brengen als dat nodig is
  • om gegevens  te verzamelen over het gebruik van onze site. Deze feedback van de gebruikers en bezoekers van onze website helpen ons om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren

Dataveiligheid

Roze Stadsdorp Amsterdam verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden en stelt deze alleen ter beschikking aan derden die betrokken zijn bij jouw vraag of aanbod. Alle betrokken partijen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Wij werken niet met externe partijen die de vertrouwelijkheid niet kunnen garanderen.

Tot slot
Wij kunnen niet garanderen dat mensen geen misbruik maken van het vertrouwelijk karakter van de Vraag- en Aanbod-pagina. Wel hopen we dit zoveel mogelijk te voorkomen door bij aanmelding als lid van het Roze Stadsdorp Amsterdam naast telefoonnummer en e-mailadres ook ieders woonadres te vragen. Dit is zuiver bedoeld voor de veiligheid.