Verslag visiebijeenkomst 9 december 2018 “Waar naartoe met Roze Stadsdorp Amsterdam”

Plaats: Huize Lydia, aanvang 14.45 uur. Aanwezig 54 leden.

Niels Wolf opent de bijeenkomst en geeft het woord aan Koos Spanjer (bestuurslid) die namens het bestuur iedereen welkom heet en aangeeft dat we het gaan hebben over het visiestuk met de nadruk op wat verstaan we nu onder nabuurschap en wederzijdse verantwoordelijkheid en betrokkenheid.

Om goed te kunnen overleggen worden er 7 groepen gemaakt, met het verzoek om na afloop aanbevelingen en eventuele vragen voor te leggen aan het bestuur, zodat het bestuur deze kan meenemen in het toekomstige beleid.

 

Aanbevelingen/opmerkingen vanuit de discussiegroepen

 

Groep 1

 • Bestuur staat open voor inbreng
 • Buurtgroepen hebben geen gezamenlijk doel zoals bijv de loopgroep
 • Advies voor buurtgroepen: organiseren rond activiteit bijvoorbeeld samen eten
 • De centrale borrel zou meer inhoud moeten krijgen, zoals bijv lezingen, buurtgoepen die zich voorstellen
 • Een introductietafel bij de centrale borrel is erg belangrijk om nieuwe leden te verwelkomen
 • Van de leden van een buurtgroep mag je verwachten dat ze actief meedoen, niet vrijblijvend, zo niet dan van de lijst schrappen

Groep 2

 • Wat is nabuurschap, wel helpen, maar dat kan alleen wanneer er een vertrouwdheid is
 • Nieuwe mensen persoonlijk benaderen en eventueel matchen aan iemand van de buurtgroep als die match er zou kunnen zijn
 • Wel vrijblijvend
 • Om beter contact te krijgen dingen bij mensen thuis organiseren
 • Hoe hou je de belangstelling vast?

Groep 3

 • Kernwaarden: niet professioneel, geen financiële uitwisseling en regelmatig evalueren
 • Wat betekent wederkerigheid; een “dank je wel” maw een bijdrage leveren naar draagkracht is ook voldoende, belangrijk daarbij is dat het streven en intentie naar draagkracht gebeurd
 • Geen top-down organisatie; buurtgroepen moeten autonoom zijn; bestuur faciliteert de buurtgroepen
 • Je kunt hulp ontvangen via de buurtgroep maar ook vanuit centraal via vraag & aanbod
 • De centrale activiteiten aansturen door commissies en bestuurslid

 

Groep 4

 • Nabuurschap is geen buddyzorg, het helpen moet voortvloeien uit vriendschap/kenissen die dat dan graag willen doen zonder verplichting
 • Nu investeren voor later; de wijk als sociaal netwerk
 • Wel de vraag wat is wederkerigheid je doet iets omdat je dat wilt belangrijk vindt er moet niet een ‘haakje’ aan zitten dat die ander meteen iets terug moet doen; commitment is een beter woord
 • Belangrijk is wel om in kaart te brengen wie bereid zou zijn bij eventuele problemen van een buurtgenoot te willen helpen
 • Naast nabuurschap ook hulp via vraag en aanbod, want niet iedereen wil in een buurtgroep
 • Hoe roze moet het zijn? Is niet noodzakelijk
 • Er is een verschil tussen dwang en mensen laten weten wat je verwacht als Roze Stadsdorp Amsterdam

Groep 5

 • Nabuurschap, niet directief, vanuit elkaar leren kennen iets doen voor iemand als de klik er tenminste is
 • Bellen met nieuwe buurtleden
 • Zelf initiatief nemen van de leden
 • Samen eten belangrijk en investeren in de toekomst
 • Goede afstemming commissies met bestuur

Groep 6

 • Vraagstelling is afhankelijk per individu
 • Moeilijk om buurtgroep te vergroten, meer PR
 • Doelstellingen zijn mooi en goed
 • Samenwerken met andere groepen zoals de pinkborrels

Groep 7

 • Er dient vanuit bestuur een handboek te komen wat er wordt verwacht van een coördinator van de buurtgroep
 • Nieuwe buurtgroep leden eerst in een klein comité ontmoeten
 • Activiteiten buurtgroep doorgeven aan lokale buurtkrant
 • Jaarlijks een grote bijeenkomst waar de buurtgroepen zich kunnen presenteren
 • Niet strak houden aan de buurtindeling en eventueel de indeling opnieuw bekijken.

Tenslotte

Sylvia, de opbouwwerker vanuit het Huis van de Wijk laat weten dat wij op allerlei plekken in Zuid van harte welkom zijn.

Ineke Kraus (voorzitter) memoreert een aantal goede adviezen die vanuit de verschillende groepen gegeven zijn. Het bestuur kan hier goed mee verder.
Een verslag wordt gestuurd aan alle deelnemers.
Ze sluit de bijeenkomst en bedankt de aanwezigen die in grote getale aanwezig waren, Huize Lydia voor hun gastvrijheid en Niels voor het begeleiden van de middag.

We sluiten af met een borrel