Themabijeenkomst Wonen, nu en later

 

Op zondag 26 mei 2019 organiseerde het Roze Stadsdorp Amsterdam een Themabijeenkomst over Wonen, nu en later.

Er waren drie gastsprekers.

Frederike Kuiper

Zelfstandig architect

De Woningbouwverenigingen zouden meer actief zouden kunnen worden. Amsta bijvoorbeeld, zorginstelling in Amsterdam biedt wonen en zorg aan ouderen, en wil bestaande gebouwen kwijt. Zoiets zou je op kunnen kopen en geschikt laten maken voor een Roze Woongemeenschap in wat voor vorm dan ook.

Het Gemeentebeleid is er op gericht om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Wat daarbij een knelpunt is dat er in de huizen in Amsterdam veel, vaak smalle, trappen zijn. Op het moment dat je geen trap meer kunt lopen wordt thuis blijven wonen lastig.
Aanbrengen van trapliften werd genoemd. Kijken of er voor meerdere woningen aan de buitenkant een lift kan worden gebouwd. Een binnenlift laten plaatsen.
Easy steps, kleine blokken op alle treden plaatsen zodat je de afstand tussen de treden halveert. (website easysteppers.nl)

De Gemeente Amsterdam heeft twee voorrangsregelingen voor ouderen:

  • Van hoog naar laag, voor ouderen op de tweede verdieping of hoger (zie website Woningnet)
  • Van groot naar beter, voor ouderen die groot wonen, en naar een geschikte kleinere woning kunnen (zie website Woningnet)

Tot slot, werd nog genoemd: Ageing in place, Stichting friendly wonen in Amsterdam: waardig oud worden in een vertrouwde omgeving (website: agefriendlywonen.nl)

Marianne Stomph

Ergotherapeut in ruste

Actief in Stadsdorp Rivierenbuurt, houdt zich bezig met zorg en wonen met oog voor sociale cohesie en diversiteit.

Slimmer Thuis, congres (mei 2019) over slimme oplossingen voor thuiswonende ouderen. Met name electronica. Naar aanleiding daarvan van alles over te vinden op internet, bv Zorg voor innoveren..

De vragen die je jezelf en elkaar kunt stellen:

  • “Wat voor leven leef ik en wat voor leven wil ik leiden?”
  • “Heb ik mensen in mijn buurt wonen die voor mij belangrijk zijn?”

Zij wil het over dat soort vragen hebben met groepjes mensen. en die gesprekken dan ondersteunen. Er zou dan Groenboek Roze ouderen kunnen komen. Een Groenboek is een uitnodiging tot verdere discussie over mogelijk te ontwikkelen beleid, bv Green paper van de EU)

Karleen Veenker

Projectmanager Projectbureau Gemeente Amsterdam

Oprichtster OUT4ever, Stichting ter bevordering van gemeenschappelijk wonen voor LHBTQIers en Voorzitter Bouwgroep Roze Hallen.

Bij gemeente-initiatieven zet het College B&W in op huren in het middensegment. Allerlei oude ideeën worden nieuw leven in geblazen. Kolenkitbuurt, Zeeburgereiland, IJburg, Noord.

Karleen vertelde over het ontstaan van de Roze Hallen en het proces wat zij in de afgelopen jaren met elkaar hebben doorgemaakt.

  • Keuzes over samenwerkvormen
  • Kopen of huren
  • Zelfbouw?

Allerlei vragen die zij tegen zijn gekomen en wat daarin de discussiepunten waren.

Na de inleidingen en de sprekers zijn mensen in kleinere groepjes uiteen gegaan en hebben daarin verder gepraat.

Een peiling of er behoefte was aan een aparte werkgroep van het RSA over dit onderwerp leverde nog geen activiteit op.

Het was een mooie middag!