Themabijeenkomst 22 september 2019 overlijdens- en nalatenschapafwikkeling

Notulist Mario Houtackers

Circa 26 geïnteresseerden wisten op deze prachtige herfstdag de bovenzaal in Huize Lydia te vinden.

Het programma van deze bijeenkomst van 15.00 uur tot 17.00 uur;

 • Vragen aan de zaal door gastheer David
  • Wie heeft een testament ( circa 5 personen)
  • Wie heeft een levenstestament ( niemand)
  • Wie heef een euthanasie verklaring ( circa 7 personen)
  • Wie heeft zijn uitvaartwensen vastgelegd ( circa 7 personen)
  • Wie is nog op zoek naar een executeur ( circa 20 personen)
  • Wie heeft een professionele executeur in testament benoemd ( niemand)
 • Peiling van de verwachtingen van deze middag. Hiertoe werd iedereen uitgenodigd hierover van gedachten te wisselen met buurvrouw/ buurman. Deze verwachtingen/ vragen werden daarna op een flap-over verzameld om later door de gastsprekers te worden beantwoord o.a.;
  • Wat is een levenstestament. Meer informatie
  • Kan je een instantie als executeur benoemen ( Ja)
  • Hoe vind je een betrouwbare executeur
  • Hoe wordt een executeur gecontroleerd ( Door erfgenaam of door kantongerecht)
 • Gastspreker professionele executeur mevr. Nono Schrader van Confidente
 • Pauze
 • Gastspreker dhr. Ton Bokhoven team uitvaarten Gemeente Amsterdam. Meer informatie
 • Afsluiting van de bijeenkomst met eventuele resterende vragen en dank aan de gastsprekers

 

 Tijdens beantwoorden van de “flap over” vragen, heeft mevr. Schrader de tijd genomen voor het beantwoorden van extra vragen. Daarna heeft ze bondig uitgelegd wat het werk van een professionele executeur behelst:

 • Overlijdensafwikkeling ; regelen van begrafenis volgens beschreven wensen van de overledene
 • Nalatenschapafwikkeling ; o.a. afwikkeling financiën w.o. opzeggen financiële verplichtingen, opzegging huur, verkoop van woning, leegruimen van woning, erfenis verdelen, opzeggen abonnementen, accounts facebook e.d. opheffen, belastingaangifte

 

*1 Noot van notulist M.H.
 
 

Professionele executeur is een vrij beroep. ( Er is een belangenvereniging voor professionele executeurs, Novex geheten *1).
Een executeur handelt in lijn van wat je tevoren hebt besproken/ vastgelegd. Alleen in testament kan je een executeur benoemen. Indien je in je testament een reeds benoemde executeur wilt wijzigen, dient dit via notaris en aanpassing/ nieuw testament te worden geregeld.
Dus niet via codicil. Daarin regel je alleen overdracht van kleine bezittingen en wensen van de uitvaart. Codicil dient handgeschreven te zijn, ondertekend met datum en handtekening. Het is handig als je kopieën aan meerdere mensen uitdeelt.
Afhankelijk van basiswensen tot uitgebreid en ingewikkeld, kost een testament tussen 300- 500 euro. Het loont de moeite om meerdere offertes op te vragen. Indien je ook levenstestament afsluit ( ook bij notaris) kan je meestal korting krijgen. Ook voor een levenstestament heb je een executeur nodig. Ook daarvoor kan je een professionele executeur vragen. Uurloon van een professionele executeur ligt rond de 100 euro ex btw.

In plaats van codicil kan je ook een brief schrijven met jouw uitvaartwensen. Dit is een goede aanvulling om de executeur te helpen om hetgeen in testament is vastgelegd zorgvuldiger te duiden.( Brief ook handgeschreven, handtekening, datum en aan meerdere personen geven *1).

Na de pauze heeft dhr. T. Bokhoven van team uitvaarten Amsterdam een en ander vertelt over de werkzaamheden.

Regel je niets over je overlijdens- en nalatenschap afwikkeling; gemeente Amsterdam regelt alleen de overlijdensafwikkeling. Ze zorgt voor zo persoonlijk mogelijke uitvaart. Indien er voldoende financiële middelen zijn, is er de mogelijkheid een overlijdens advertentie te plaatsen in een of meerdere kranten.

Iedereen kan de gemeente berichten iinzake overlijden van een persoon. Gemeente start dan onderzoek naar familiebanden die worden benaderd en of persoon nog beschikt over financiële middelen.
Hiervoor bezoekt men de woning van overledene om ook zoveel mogelijk in de geest van overledene de uitvaart te regelen. Dit kan veel tijd nemen. Eventueel wordt de overledene voor langere tijd in koelcel geplaatst. (Dan geen uitvaart binnen wettelijke termijn van 6 werkdagen *1).

Voor iedereen die in Amsterdam overlijdt, ook al woont die persoon in Utrecht, verzorgt de gemeente Amsterdam de uitvaart. Voor een persoon die in Amsterdam woonachtig is, doch overlijdt in Den Haag, wordt de overlijdensafwikkeling door gemeente Den Haag behartigd.

Jaarlijks verzorgt de gemeente Amsterdam ongeveer 350 uitvaarten. Daarvan blijkt ongeveer 80% gefinancierd door de overledenen zelf. Ingeval overledene ook nog een financiële nalatenschap heeft, wordt hiervoor een professionele executeur gezocht, die daarvoor zorg draagt. De kosten van die professionele executeur worden uit de nalatenschap bekostigt.

Op het einde van de bijeenkomst tips:

 1. Vind je het lastig om je uitvaartwensen te bedenken, ga met enkele mensen om de zoveel tijd met elkaar sparren. Zo bleek dat iemand die aanvankelijk een Boeddhistische uitvaart als wens had, een totaal andere uitvaart bedacht.
 2. Kan je maar geen begin maken met het regelen van je overlijdens- en nalatenschapafwikkeling, neem dan contact op met een professionele executeur. Mevr. Schrader biedt aan dat het eerste gesprek van circa 3 kwartier gratis is om je op weg te helpen. Contactinformatie mevr. Schrader.

De bijeenkomst werd afgesloten door David met dank aan de gastsprekers.

Meer over overlijdens- en nalatenschapafwikkeling is te lezen in de artikelenreeks van de werkgroep.

*1 Noot van notulist M.H.