Het Bestuur van het Roze Stadsdorp Amsterdam vergadert…

Verslag bestuursvergadering januari 2019

Het bestuur van het Roze Stadsdorp Amsterdam was de afgelopen maand bij verschillende nieuwjaarsbijeenkomsten; van Ihlia op 3 januari tot True Colors, aan het eind van diezelfde maand.

Netwerken om de zichtbaarheid van roze ouderen te vergroten is een belangrijke taak voor het bestuur.

Zo waren wij blij verrast dat ons Stadsdorp als enige organisatie bij naam genoemd werd als voorbeeld van ‘Samenredzaamheid’ in het Beleidskader ‘Samen Vooruit’ van de Gemeente Amsterdam voor de jaren 2020-2023.

In de bestuursvergadering op 30 januari stonden we stil bij:

  • Ons jaarplan 2019 en de daarin op te nemen activiteiten.
  • Onze aanstaande afspraken met de verschillende commissies over de gezamenlijke vormgeving van de taakstelling van onze commissies. Samen de invulling geven vinden we belangrijk.
  • De belangrijke bijeenkomst met de coördinatoren van de buurtgroepen op 19 februari a.s.. Daar gaat het over de buurtgroepen, hun ontwikkeling en de wijze waarop we vorm geven aan nabuurschap
  • Op welke manier we een introductiecommissie voor nieuwe deelnemers aan ons Stadsdorp gaan laten starten
  • Onze positie naar overheden als roze organisatie, omdat we steeds beter in beeld zijn en daarmee de belangen van roze ouderen kunnen helpen vormgeven
  • Onze positie binnen een groot netwerk van potentiële “klanten”. Ondernemers en initiatieven met ook commerciële belangen willen gebruik van ons netwerk maken. Hoe gaan we daar mee om? We gaan dat eens goed in beeld brengen
  • Onze website. Zo’n belangrijk middel om onze eigen leden en geïnteresseerden te informeren. Maar ook op punten wel kwetsbaar. Een heel kleine bezetting die verstevigd mag worden. Dus: mensen met web-ervaring voor de uitbreiding van de webmasterfunctie zijn zeer welkom: bestuur@rozestadsdorp.amsterdam
  • De interessante Mosse-lezing van Joke Swiebel over de eerste homo-demonstratie in Nederland in januari 1969
  • En tenslotte besloten we dat er een jaarverslag over 2018 moet gaan komen. Van enkele buurtgroepen zagen we dat zij dat ook gedaan hebben. Leuk en goed. Wie weet komt er ooit nog een Mosse-lezing in 2069 over de start en ontwikkeling van roze stadsdorpen in Nederland

Verslag bestuursvergadering december 2018

Het bestuur van het Roze Stadsdorp Amsterdam vergaderde midden in december en keek daarbij met genoegen terug op de mooie zondagmiddagbijeenkomst 9 december j.l. over nabuurschap en de verdere organisatie van het Roze Stadsdorp Amsterdam.
Naast de terugblik keken we vooral vooruit. Wat staat ons het komende jaar te wachten, waarop leggen we de accenten? Ook rekening houdend met alle inbreng op 9 december j.l.
Dat gaat van buurtgroepen tot aan stedelijke borrel.
In ieder geval weten we dat we in februari a.s. alle coördinatoren van de buurtgroepen om tafel halen. Hou de nieuwsbrief in de gaten voor de exacte datum en locatie!!

 

Verslag december 2018 deel 2

We bekeken de mogelijkheden voor de themabijeenkomsten in 2019. We gaan uit van zo’n 4 bijeenkomsten en reserveren de laatste van 2019 voor opnieuw een blik op onze activiteiten en organisatie.
En natuurlijk zal op een of andere manier nabuurschap verder uitgediept gaan worden.
Het bestuur gaat met enkele commissies spoedig om tafel om de rol en taken inclusief verantwoordelijkheden verder te stroomlijnen.
Er komt een commissie introductie voor de gehele RSA-organisatie. Zodra we een geschikte coördinator gevonden hebben, kunnen we e.e.a. gaan inrichten.
En naast de groei die RSA doormaakt zien we ook dat sommige mensen geen behoefte meer hebben aan betrokkenheid. Waarom? We willen daar wel wat meer inzicht in krijgen.
En tenslotte hebben we gesproken over de inbreng en inzet in de conferentie Focus on LHBTIQ+seniors, die in april a.s. in Amsterdam gehouden wordt.

Tot zover.
Het bestuur houdt jullie op de hoogte.

Koos
Amsterdam, 3 januari 2019