Algemeen

Het Roze Stadsdorp Amsterdam is een netwerk voor roze nabuurschap voor alle 50+ LHBTQI-ers in Amsterdam en omstreken. Zorgen voor jezelf en voor elkaar. Nu en later. Daarom!

Wat doet het Roze Stadsdorp Amsterdam?

We vinden het belangrijk om elkaar te leren kennen. Daarom organiseren onze leden diverse activiteiten, die meestal voortkomen uit hun eigen interesses. Zo wordt regelmatig de mogelijkheid geboden om samen te wandelen (diverse afstanden), poolen of bridgen, of naar een film of museum gaan, al dan niet inclusief een lunch. Er worden themabijeenkomsten georganiseerd, een maandelijkse borrel en lezingen met onderwerpen die specifiek voor onze doelgroep interessant zijn. Alle activiteiten staan in de agenda op de website en in de maandelijkse nieuwsbrief.

Naast elkaar leren kennen willen we het roze nabuurschap vormgeven door onze leden met elkaar te verbinden. Zowel degene die ergens hulp bij nodig heeft, als degene die hulp aanbiedt kan dat kenbaar maken via een vraag- en aanbodformulier. Op deze manier brengen we contact tussen de leden tot stand op basis van wederkerigheid.

Een uitwisseling hoeft niet gelijkwaardig te zijn, maar wel met wederzijds respect.

Dat roze nabuurschap willen we ook vormgeven door het helpen opzetten van Roze buurtgroepen, waarbij leden uit dezelfde buurt kennis met elkaar kunnen maken en elkaar waar nodig kunnen ondersteunen. Het initiatief voor het organiseren van eigen activiteiten ligt bij de buurtgroepen zelf.

Bestuur

Sinds 23 oktober 2017 is het Roze Stadsdorp Amsterdam een Stichting.

Het bestuur bestaat  uit:

  • Ineke Kraus (voorzitter)
  • Gert van der Worp (penningmeester)
  • Niels Wolf (secretaris)

Het Roze Stadsdorp Amsterdam is vanaf de start snel gegroeid. In korte tijd hebben we veel deelnemers, een aantal actieve commissies en zijn er allerlei activiteiten van start gegaan die nu al een vast onderdeel vormen van ons stadsdorp. Ook de buurtgroepen zijn gestart.

Als bestuur streven wij ernaar met de commissies, de deelnemers aan de activiteiten en buurtgroepen, met elkaar een betrokken gemeenschap te gaan vormen, waarin we samen werken aan mogelijkheden om goed en gezond ouder te worden. We doen dit binnen ons stadsdorp en waar mogelijk samen met reeds bestaande groeperingen.

Het bestuur is bereikbaar voor vragen cq opmerkingen op:  bestuur@rozestadsdorp.amsterdam


Geschiedenis

Ineke Kraus nam in 2014 het initiatief om het Roze Stadsdorp Amsterdam op te richten en hield hierover op 14 december tijdens een bijeenkomst van 50+ roze ouderen een lezing.Hierin vertelt Ineke over het hoe en waarom van het Roze Stadsdorp Amsterdam.

Tijdens de oprichtingsbijeenkomst van het Roze Stadsdorp Amsterdam op 19 april 2015 in het Lloyd hotel heeft zij deze lezing gepresenteerd aan de aanwezigen.