Algemeen

Het Roze Stadsdorp Amsterdam is een netwerk voor roze nabuurschap voor alle 50+ LHBTQI-ers in Amsterdam en omstreken. Zorgen voor jezelf en voor elkaar. Nu en later. Daarom!

Wat doet het Roze Stadsdorp Amsterdam?

We vinden het belangrijk om elkaar te leren kennen. Daarom organiseren onze leden diverse activiteiten, die meestal voortkomen uit hun eigen interesses. Zo wordt regelmatig de mogelijkheid geboden om samen te wandelen (diverse afstanden), poolen of bridgen, of naar een film of museum gaan, al dan niet inclusief een lunch. Er worden themabijeenkomsten georganiseerd, een maandelijkse borrel en lezingen met onderwerpen die specifiek voor onze doelgroep interessant zijn. Alle activiteiten staan in de agenda op de website en in de maandelijkse nieuwsbrief.

Naast elkaar leren kennen willen we het roze nabuurschap vormgeven door onze leden met elkaar te verbinden. Zowel degene die ergens hulp bij nodig heeft, als degene die hulp aanbiedt kan dat kenbaar maken via een vraag- en aanbodformulier. Op deze manier brengen we contact tussen de leden tot stand op basis van wederkerigheid.

Een uitwisseling hoeft niet gelijkwaardig te zijn, maar wel met wederzijds respect.

Dat roze nabuurschap willen we ook vormgeven door het helpen opzetten van Roze buurtgroepen, waarbij leden uit dezelfde buurt kennis met elkaar kunnen maken en elkaar waar nodig kunnen ondersteunen. Het initiatief voor het organiseren van eigen activiteiten ligt bij de buurtgroepen zelf.

Bestuur

Sinds 23 oktober 2017 is het Roze Stadsdorp Amsterdam een Stichting en bestaat het bestuur uit:

  • Ineke Kraus (voorzitter)
  • Oscar Weijmer (penningmeester)
  • Gert van der Worp (secretaris)
  • Ruud Nederveen (algemeen bestuurslid)
  • Koos Spanjer (algemeen bestuurslid) en
  • Karen van Dijken (algemeen bestuurslid)

Het Roze Stadsdorp Amsterdam is vanaf de start snel gegroeid. In korte tijd hebben we veel deelnemers, een aantal actieve commissies en zijn er allerlei activiteiten van start gegaan die nu al een vast onderdeel vormen van ons stadsdorp. Ook de buurtgroepen zijn gestart.

Als bestuur streven wij ernaar met de commissies, de deelnemers aan de activiteiten en buurtgroepen, met elkaar een betrokken gemeenschap te gaan vormen, waarin we samen werken aan mogelijkheden om goed en gezond ouder te worden. We doen dit binnen ons stadsdorp en waar mogelijk samen met reeds bestaande groeperingen.

Het bestuur is bereikbaar voor vragen cq opmerkingen op:  bestuur@rozestadsdorp.amsterdam


2018-augustus Mededeling van het bestuur

We maken mooie stappen in onze zichtbaarheid. Op de Pride Amsterdam Informatiemarkt in het Vondelpark werd onze stand bemenst door een aantal enthousiaste Roze Stadsdorpers. Het leverde weer veel nieuwe en nuttige contacten op en een aantal nieuwe aanmeldingen op. Inmiddels hebben we meer dan 700 leden!

Naar aanleiding van de vergadering in de Pride week staan hieronder een paar mededelingen van het bestuur van het Roze Stadsdorp Amsterdam:

Visie

De ontwikkeling van onze visie op waar het Roze Stadsdorp Amsterdam voor staat, vordert gestaag. Het bestuur gaat in september en oktober met de verschillende commissies in gesprek over zijn visiestuk. Op grond van de input en reacties vanuit de verschillende commissies wordt een definitieve visie opgesteld die op zondag 9 december plenair zal worden besproken. Zet die datum vast in je agenda.

Gift

Tenslotte: we kregen een mooie gift, die de lopende kosten die we maken, dekt. Veel dank aan de gulle schenker.


 

Andere Stadsdorpen in Amsterdam

Amsterdam kent inmiddels al vele stadsdorpen. Een stadsdorp is een initiatief van en voor bewoners in een buurt met het doel modern nabuurschap te bewerkstelligen. Sommige zijn voor 50- plussers, andere zijn voor alle leeftijden. Sommige zijn formele organisaties, andere zijn bewegingen. Bekijk het overzicht van Amsterdamse Stadsdorpen.