• Het actieplan voor komend jaar is klaar. Met o.a de volgende doelen:
    • uitwerking van het ‘nabuurschap’
    • verbetering van de toegankelijkheid en laagdrempeligheid voor nieuwkomers
    • versterking van de webredactie.Het bestuur gaat hiermee samen met de commissies en de leden aan de slag
  • Het jaarverslag 2018 is nagenoeg klaar en staat binnenkort op de website. We vinden het belangrijk verantwoording af te leggen aan onze leden, ook financieel, en aan de buitenwereld te laten zien waar we mee bezig zijn.
  • De resultaten van het tevredenheidsonderzoek dat vorig jaar door de Universiteit van Nijmegen is uitgevoerd zijn binnen. De aanbevelingen nemen we mee in ons actieplan en een eerste, korte, samenvatting van de resultaten staan in deze nieuwsbrief.
  • Het bestuur was eind april vertegenwoordigd bij de Europese Conferentie over LHBTIQ+ senioren in Amsterdam en verzorgde een workshop. Het was een inspirerende conferentie die veel nieuwe ideeën en contacten heeft opgeleverd.