Klimaat verbindt!
Deze uitdagende stelling gaat Dorette Corbey, oud Europarlementariër voor de PvdA en nu werkzaam op het gebied van klimaatbeleid, verdedigen. Ze gaat in op de geschiedenis van het klimaatbeleid: hoe  kreeg het klimaat steeds meer urgentie en wat betekent het om een klimaatneutrale samenleving te realiseren?
Twintig jaar geleden was het klimaat een onderwerp dat nauwelijks politieke aandacht kreeg. Bijna niemand geloofde in klimaatverandering. En voor zover opwarming van de aarde wel als probleem werd erkend, werd er geen verband gelegd met de uitstoot van broeikasgassen. Nu ligt er een wereldwijd akkoord om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan (Parijs!) en is klimaatbeleid een van de topprioriteiten van het kabinet Rutte III. De olie-industrie lijkt een van de pleitbezorgers van een groene revolutie geworden. Dorette Corbey ziet klimaat als de rode draad die in Nederland links en rechts verenigt en die ook mondiaal tot meer samenwerking  leidt. Ze gaat daarover graag de discussie met jullie aan!

Plaats: Hampshire hotel – The Manor (het voormalige Burgerziekenhuis), Linnaeusstraat 89, 1093EK, Amsterdam
Tijd: 23 november 2017, 20.00 – 21.30 uur. Inloop met koffie/thee vanaf 19.30, na de lezing vragen en  discussie en daarna mogelijkheid tot napraten in de bar, bij een drankje.
In de Manor kan ook worden gegeten.
Toegangsprijs: € 5 (inclusief koffie/thee)
Graag inschrijven: lezingen@rozestadsdorp.amsterdam

De volgende ‘lezing’ (of presentatie, gesprek, interview) zal gehouden worden op 25 januari 2018, 20.00 uur. Nadere informatie volgt.