Het bestuur van het Roze Stadsdorp Amsterdam vergaderde midden in december en keek daarbij met genoegen terug op de mooie zondagmiddagbijeenkomst 9 december j.l. over nabuurschap en de verdere organisatie van het Roze Stadsdorp Amsterdam.
Naast de terugblik keken we vooral vooruit. Wat staat ons het komende jaar te wachten, waarop leggen we de accenten? Ook rekening houdend met alle inbreng op 9 december j.l.
Dat gaat van buurtgroepen tot aan stedelijke borrel.
In ieder geval weten we dat we in februari a.s. alle coördinatoren van de buurtgroepen om tafel halen. Hou de nieuwsbrief in de gaten voor de exacte datum en locatie!!
We bekeken de mogelijkheden voor de themabijeenkomsten in 2019. We gaan uit van zo’n 4 bijeenkomsten en reserveren de laatste van 2019 voor opnieuw een blik op onze activiteiten en organisatie.
En natuurlijk zal op een of andere manier nabuurschap verder uitgediept gaan worden.
Het bestuur gaat met enkele commissies spoedig om tafel om de rol en taken inclusief verantwoordelijkheden verder te stroomlijnen.
Er komt een commissie introductie voor de gehele RSA-organisatie. Zodra we een geschikte coördinator gevonden hebben, kunnen we e.e.a. gaan inrichten.
En naast de groei die RSA doormaakt zien we ook dat sommige mensen geen behoefte meer hebben aan betrokkenheid. Waarom? We willen daar wel wat meer inzicht in krijgen.
En tenslotte hebben we gesproken over de inbreng en inzet in de conferentie Focus on LHBTIQ+seniors, die in april a.s. in Amsterdam gehouden wordt.

Tot zover.
Het bestuur houdt jullie op de hoogte.

Koos
Amsterdam, 3 januari 2019