Bericht n.a.v. vergadering mei 2019 bestuur Roze Stadsdorp Amsterdam

Uit de bestuursvergadering

In die bestuursvergadering op 29 mei zijn er enkele zaken aan bod geweest, die we graag met allen willen delen:

  • De Europese Unie doet onderzoek naar LHBTI+. Elders op de website een uitgebreider bericht. Doe je mee? Vul je de enquête in? Kost niet zo heel veel tijd en energie: www.lgbtisurvey.eu
  • Het bestuur heeft deelgenomen aan een gesprek met wethouder Kukenheim over stadsdorpen, inclusief ons eigen Roze stadsdorp. Ook Mascha ten Bruggencate en Flora Breemer, bestuurders van de stadsdelen Centrum en Zuid waren daarbij aanwezig. Een nuttig gesprek waarbij het belang van stadsdorpen naar voren gebracht werd. Nadrukkelijk is er gevraagd aandacht te hebben voor de specifieke aspecten voor deelnemers in ons stadsdorp.
  • Ons jaarplan 2019 is bijna af en verschijnt binnenkort op de website.
  • Ons jaarverslag 2018 is nu al te lezen op de website. Veel dank voor de inzet van allen.
  • Zoals Europa een onderzoek gaat doen, zo heeft Roze Stadsdorp Amsterdam al een onderzoek achter de rug. Velen van jullie deden mee. Dat is fijn en draagt bij tot goede resultaten. Dank daarvoor. Elders op de website vind je de uitkomsten van de thesis van Milou Joosten, inclusief enkele fraaie grafieken. Daarin zie je in een oogopslag: wie zijn nu al deelnemer bij RSA, hoe gaat het met buurtgroepen enz. De aanbevelingen nemen we ons zeer ter harte en passen die waar mogelijk in, in onze activiteiten.

GEZOCHT: