Het bestuur van het Roze Stadsdorp Amsterdam ontvangt regelmatig uitnodigingen om bijeenkomsten of activiteiten van lokale organisaties en de gemeente bij te wonen. Op basis van de doelstellingen van de stichting bekijken wij iedere keer op welke uitnodigingen wij wel of niet zullen ingaan. Naast bestuursleden nemen ook regelmatig andere leden van de stichting deel. De bijeenkomsten en activiteiten helpen het bestuur niet alleen om zicht te krijgen op en kennis op te doen over onze verschillende aandachtsgebieden, maar draagt ook bij aan de bekendheid van het Roze Stadsdorp Amsterdam. Zo zijn wij uitgenodigd voor het Stadsdorpen-bezoek aan de wethouder.

Tijdens de bestuursvergadering van 27 maart jl. stonden wij stil bij de volgende punten:

  • Regelmatig bereiken ons verzoeken van Amsterdamse Stadsdorpen voor contact met een van onze buurtgroepen. Het bestuur zal deze verzoeken door leiden naar de betreffende buurtgroep.
  • Wij komen met een voorstel voor een nieuw op te richten Introductiecommissie, die zich zal ontfermen over nieuwe leden.
  • De kwetsbaarheid van de continuïteit van de website blijft een grote zorg. Het bestuur onderzoekt alternatieve mogelijkheden om deze beter te garanderen.
  • De inventarisatiegesprekken met de verschillende commissies hebben een helder beeld opgeleverd wat er zoal speelt. Over bij de commissie levende vragen en opmerkingen zal op korte termijn terugkoppeling worden gegeven.
  • Op 25 en 26 april vindt er een Europese Conferentie ‘Focus on LGBTI seniors’  plaats, waarbij het Roze Stadsdorp Amsterdam aanwezig zal zijn.
  • Het bestuur is druk doende haar jaarverslag 2018 op te stellen.