Vanaf oktober vervalt de donderdagavond voor de filmgroep. Daarvoor in de plaats komt de dinsdagavond. De zondagochtend (elke vierde zondag) blijft zoals die is.
Vanaf oktober elke tweede dinsdagavond naar de film. Te beginnen op 11 oktober!!