Zoals in een eerdere nieuwsbrief is aangekondigd, is de filmgroep gaan experimenteren met andere aanvangstijden (we gaan zoals van oudsnog steeds elke tweede donderdagavond en vierde zondag naar de film).​ Afgelopen zondag zijn we voor het eerst geswitcht naar 16 uur (van 11 uur ’s morgens naar 16 uur ’s middags. Dit deden we op verzoek van een flink aantal van onze (inmiddels 105) leden.


Wat leverde deze wijziging op? Opvallend was op de eerste plaats dat de sfeer bij Cinecenter totaal anders was op dit tijdstip: met name véél drukker. Een lange rij wachtenden voor de kassa en frustraties over een, niet goed werkende, kaartjesautomaat. Vooraf een kaartje kopen is voor de zondagmiddag dus wel een aanrader. Zeker als het om een populaire film als “Three billboards” gaat. De zaal zat vol.
Het aantal bezoeksters en bezoekers uit onze gelederen was niet veel anders dan ’s morgens. Wel kwam er een aantal andere mensen dan ’s morgens.
Maar, en dat vinden wij toch belangrijke dingen: de opkomst van mannen was groter en de nazit onverminderd gezellig! We blijven dus af en toe de aanvangstijd switchen bij de zondagfilm.

Nog een nieuwtje: op donderdagavond 8 februari hadden we een record aantal roze filmliefhebbers: maar liefst 28 leden van de Filmgroep zijn die avond naar de film gekomen. Waar dat aan ligt? We weten het niet, maar we zijn er zeer verheugd over. Blijf komen!!!

Hartelijke groet & we begroeten graag zoveel mogelijk roze stadsdorpelingen bij de film!

Meld je aan bij film@rozestadsdorp.amsterdam
Lode & Jeannette