Fietsclub

De ‘Fietsclub’ heeft nu 10 leden en plant regelmatig één- of meerdaagse fietstochten.

In ieder geval fietst de fietsclub op iedere 1e zondag van de maand. en bij regen de 3e zondag van de maand.

We starten (voorlopig) om 11 uur en fietsen zo’n 40 km. Alle fietsen zijn welkom, van stadsfiets tot e-bike maar de stadsfietsers geven het tempo aan.  Er wordt niet gejakkerd. het gaat om genieten.

Tot ziens, Marjo, Dodo, Connie en Franz
Wil je je aanmelden bij de fietsclub of meer weten, stuur dan even een mail.


Vier leden van het Roze Stadsdorp Amsterdam hebben een fietsclub opgericht.
Het zijn Marjo van Loosdregt, Connie van Noord, Dodo van der Straaten en Franz Bonsema.Ze hebben daarvoor een groepsapp  ingericht.

Franz: “Omdat geen van ons vieren vooralsnog de tijd of de wens heeft maandelijks een of meerdere fietstochten te organiseren, hebben we besloten het voor nu als volgt in te richten.
Meerdere malen per jaar organiseren we meerdaagse fietstochten waarbij we overnachten op adressen van Vrienden Op De Fiets (jaarabonnement €8, overnachting plus ontbijt €19) hoewel het iedereen natuurlijk vrij staat ter plaatse een andersoortig heenkomen te zoeken.
En verder hebben we een groepsapp ingericht waarvoor ieder lid van het Roze Stadsdorp Amsterdam zich kan aanmelden.
Daarvan is de bedoeling dat een ieder een fietstochtje kan voorstellen, zij het eendaags, zij het meerdaags, zij het op stel en sprong, zij het op termijn.
De bedoeling van de app is alleen het melden van een initiatief en het daarop reageren als je mee wilt. Dat om te voorkomen dat er meldingen komen als dat je wel graag zou willen maar niet kunt en waarom niet.
Onderling overleg kan als daar behoefte aan is, vervolgens privé. Aanmelding voor de fietsapp kan via fietsen@rozestadsdorp.amsterdam
We hopen op veel leden en vooral op initiatieven!”