Vier leden van het Roze Stadsdorp Amsterdam hebben besloten een fietsclub op te richten.
Het zijn Marjo van Loosdregt, Connie van Noord, Dodo van der Straaten en Franz Bonsema.Ze hebben daarvoor een groepsapp  ingericht.

Franz: “Omdat geen van ons vieren vooralsnog de tijd of de wens heeft maandelijks een of meerdere fietstochten te organiseren, hebben we besloten het voor nu als volgt in te richten.
Meerdere malen per jaar organiseren we meerdaagse fietstochten waarbij we overnachten op adressen van Vrienden Op De Fiets (jaarabonnement €8, overnachting plus ontbijt €19) hoewel het iedereen natuurlijk vrij staat ter plaatse een andersoortig heenkomen te zoeken.
En verder hebben we een groepsapp ingericht waarvoor ieder lid van het Roze Stadsdorp Amsterdam zich kan aanmelden.
Daarvan is de bedoeling dat eenieder een fietstochtje kan voorstellen, zij het eendaags, zij het meerdaags, zij het op stel en sprong, zij het op termijn.
De bedoeling van de app is alleen het melden van een initiatief en het daarop reageren als je mee wilt. Dat om te voorkomen dat er meldingen komen als dat je wel graag zou willen maar niet kunt en waarom niet.
Onderling overleg kan als daar behoefte aan is, vervolgens privé. Aanmelding voor de fietsapp kan via fietsen@rozestadsdorp.amsterdam
We hopen op veel leden en vooral op initiatieven!”