Eenzaamheid

Themagroep Eenzaamheid

Naar aanleiding van de themamiddag van Roze Stadsdorp over Eenzaamheid in Huize Lydia op 17 november 2019 is gebleken dat er behoefte bestaat om verder te kunnen praten over dit onderwerp en ervaringen uit te wisselen.

We hebben het voorstel om met een groep(je) regelmatig bijeen te komen waarin de deelnemers ruimte hebben om hun eigen verhalen over eenzaamheid met elkaar te delen.

Doel is om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Het is geen therapiegroep, maar een bijeenkomst op basis van gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen.

We zouden eind maart starten, maar wegens omstandigheden is het er toen niet van gekomen en uiteindelijk zijn we in augustus alsnog bijeen gekomen. Er is nog ruimte voor nieuwe deelnemers.

Een ieder die zich hierin kan vinden en zich hierbij thuis voelt is welkom.

Hoe?

Themamiddag Eigen regie en zelfredzaamheid - BordspelAls leidraad hebben we een bordspel met 200 kaarten met vragen, foto’s e.d. met de naam: Hoe Is ’T ?

We willen in eerste instantie een of twee keer per maand circa twee uur bijeen komen op een rustige locatie in Amsterdam.
Bij gebleken succes kunnen we wellicht de frequentie verhogen en/of uitbreiden naar verschillende locaties.

Voor meer informatie en/of aanmelding kun je een e-mail zenden aan: themagroep_eenzaamheid@rozestadsdorp.amsterdam

Groeten, Milan en Erik
Themagroep Eenzaamheid Roze Stadsdorp Amsterdam

Evelien Schreurs heeft in 2019 een artikel over eenzaamheid geschreven.