Na de oproep om te doneren aan de stichting hebben tot nu toe bijna 60 deelnemers gehoor geven en bedraagt de totale opbrengst aan donaties ruim € 3.300. Het bestuur is daarover zeer verheugd en wil iedereen hartelijk danken voor ieders bijdrage.

Bij de presentatie door het bestuur van het visiedocument op 9 december zal ook een financieel plan worden voorgelegd.

Wie nog geen donatie heeft gedaan en dit alsnog wil doen: alle bijdragen zijn van harte welkom op onze rekening bij de Triodosbank rekeningnummer NL53 TRIO 0338 7717 78 t.n.v. Roze Stadsdorp Amsterdam, o.v.v. donatie.

Het bestuur Roze Stadsdorp Amsterdam

Donatie gevraagd


27 oktober 2018

Geen problemen met overmaken donatie

We begrijpen dat er bij het overmaken van een donatie voor ons Roze Stadsdorp Amsterdam een mededeling verschijnt dat naam en rekeningnummer niet te controleren zijn. Let op: het in de mail gebruikte rekeningnummer is correct en het geld komt gewoon op de rekening!  Wij hopen dan ook dat het niemand weerhoudt om een donatie over te maken.
We hebben even uitgezocht en het gaat om het volgende:
Banken gebruiken sinds enige tijd de IBAN – Naam Check die controleert of de ingetoetste naam bij het IBAN dezelfde is die bekend is bij de bank. Deze check geeft een melding als dat NIET zo is. En kennelijk is er op dit moment een probleem bij enkele banken waardoor dat systeem niet naar behoren werkt en daardoor verschijnt de mededeling dat die check niet MOGELIJK is, (dus niet dat het NIET klopt)

Het is vervelend dat dit nu gebeurt, maar het rekeningnummer zoals vermeld is correct en het geld komt gewoon op de rekening van het Roze Stadsdorp Amsterdam; dat weten we zeker. Wij hopen dan ook dat het niemand weerhoudt om een donatie over te maken naar rekeningnummer NL53 TRIO 0338 7717 78 t.n.v. Roze Stadsdorp Amsterdam onder vermelding van ‘donatie’.

Het Roze Stadsdorp Amsterdam is bezig met het aanvragen van een ANBI-status voor het jaar 2019 en daarna.

Hartelijke groet,
Het bestuur
Roze Stadsdorp Amsterdam


27 oktober 2018

Verzoek om donatie

Beste Roze Stadsdorpsgenoot,
Dank je wel dat je deel uitmaakt van het Roze Stadsdorp Amsterdam. Een gemeenschap die de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een warme ontmoetingsplaats. We wandelen, we bridgen, we poolen, we dansen, gaan naar de film, verwonderen ons in musea en hebben een maandelijkse borrel die door velen wordt bezocht en gewaardeerd.
Ook in de buurtgroepen ontmoeten we elkaar en werken we er samen aan een goed nabuurschap. Kortom, we laten ons inspireren door elkaar en het leven.

En met succes. Het Roze Stadsdorp Amsterdam groeit. Afgelopen jaar zijn we een officiële stichting geworden. Ook in de toekomst willen we verder professionaliseren om dit waardevolle platform te blijven verbeteren en voor iedereen toegankelijk te houden. Zo willen we bijvoorbeeld meer (financiële) ruimte bieden aan leuke initiatieven en kost het updaten en onderhoud van de website periodiek geld.

Om het Roze Stadsdorp Amsterdam verder te kunnen ontwikkelen, hebben we jouw hulp hard nodig. We zijn momenteel bezig met een subsidieaanvraag maar daarnaast zijn we afhankelijk van giften. Zou je ons Roze Stadsdorp, uiteraard geheel vrijblijvend, willen helpen met een financiële bijdrage? Groot of klein, dat maakt niet uit.
We zijn dankbaar voor elke mogelijkheid om het Roze Stadsdorp Amsterdam nog beter vorm te geven als ontmoetingsplaats, bron van inspiratie en plek voor warm nabuurschap.

Je bijdrage kun je overmaken naar rekeningnummer NL53 TRIO 0338 7717 78 t.n.v. Roze Stadsdorp Amsterdam onder vermelding van ‘donatie’.

Bij voorbaat dank voor je betrokkenheid. Heb je nog verdere vragen, dan kun je contact opnemen met bestuur@rozestadsdorp.amsterdam

Met dank,
namens het Roze Stadsdorp Amsterdam
het Bestuur