De Europese Unie doet onderzoek rond LGBTI.

Helping to make fundamental rights a reality for everyone in the European Union

Het EU LGBTI Survey is nu in te vullen. Dat kan tot 7 juli a.s.

Het is de 2e keer. Het onderzoek is bedoeld voor iedereen die zich LGBTI voelt, ouder dan 15 jaar is, en in de EU woont, leeft. Zelfs als je in Servië of Macedonië leeft mag je meedoen, omdat dat EU-kandidaat-landen zijn.

Het onderzoek gaat onder meer over aspecten van discriminatie, geweld tegen lgbti, maar net zo goed gaat het over het dagelijks leven van lgbti, knelpunten en alles wat nodig is om onze rechten te waarborgen en te verdedigen.
In 2020 komen de resultaten bij de Europese Commissie. De enquête-resultaten worden benut bij het beleid en de maatregelen ter bestrijding van geweld en andere voor ons belangrijke beleidsthema’s. Voor zover de EU daar invloed op heeft.

En uiteraard wordt ook een vergelijking gemaakt met het eerste onderzoek.

DOE JE MEE?

De vragenlijst is te vinden op: www.lgbtisurvey.eu