De commissie Lezingen heeft besloten geen lezingen meer te organiseren. De inspanning van de commissie is niet in overeenstemming met de getoonde belangstelling. Er is blijkbaar weinig behoefte aan een dergelijke activiteit binnen het Roze Stadsdorp Amsterdam. Of de avonden waren wellicht niet interessant genoeg. In beide gevallen ziet de commissie Lezingen reden om deze activiteit te beëindigen. Hieronder het eindverslag

Eindverslag Commissie Lezingen, 14 juni 2018

Ruim twee jaar geleden kregen een aantal mensen van Ineke Kraus het verzoek na te gaan denken over het organiseren van lezingenavonden voor Roze Stadsdorp. Na een oriënterend gesprek bleven vijf mensen over die dit wel aan wilden gaan: de ‘Commissie Lezingen’. Na enige tijd moest iemand afhaken en zijn we met zijn vieren verder gegaan. We zijn begonnen met het brainstormen over opzet, onderwerpen en organisatie van de lezingenavonden.

We kozen voor een combinatie van culturele en maatschappelijke onderwerpen en vonden een fraaie locatie die ‘om niet’ ter beschikking werd gesteld, Hotel De Manor van Hampshire Hotels in de Linneusstraat. Er was een heel geschikte bar voor koffie/thee vooraf en een drankje achteraf. Ook de zaaltjes waren heel geschikt maar er was een klein risico, het was mogelijk dat we een klein zaaltje kregen toegewezen als de grotere verhuurd was. (Dit heeft twee keer tot het moeten bepalen van een maximum aan het aantal deelnemers geleid, maar bleek niet echt een probleem.) We besloten tot een zeer bescheiden toegangsprijs (€ 5), die besteed werd aan de koffie/thee vooraf, een boekenbon voor de sprekers en flyers om de lezingen te promoten op de maandelijkse borrel.

We zijn begonnen met presentaties van ongeveer 45 minuten met daarna vragen en discussie. Maar dat is geëvolueerd tot presentaties van ongeveer anderhalf uur waarbinnen vaak al vragen en discussie plaats vonden.

Het vinden van sprekers die belangeloos wilden optreden was niet eenvoudig maar het lukte ons in anderhalf jaar acht avonden te organiseren met, in onze ogen, interessante onderwerpen en sprekers. We besloten het concept ‘lezingen’ ruim op te vatten, begonnen met een dubbelinterview.

Op 24 november 2016 vond de eerste lezing plaats. Een overzicht van de onderwerpen en sprekers:

 • 24 november 2016
  Helpt ontwikkelingssamenwerking de LBGTI ’s?, Frans Mom en Bart Luirink
  23 deelnemers (steeds inclusief commissieleden)
 • 23 maart 2017
  Filosofie en Verbeelding, over Mary Wallstonecraft en Elizabeth Vigée Le Brun
  20 deelnemers
 • 18 mei 2017
  Over bedreiging van 20e eeuwse architectuur in Kenia, Janfrans van Eerden
  10 deelnemers (?)
 • 28 september 2017
  IHLA, het grootste internationale archief over homoseksualiteit en seksuele diversiteit in Europa, Thea Sibbel
  12 deelnemers
 • 23 november 2017
  Klimaat verbindt, over actuele ontwikkelingen, waarbij ‘links’ en ‘rechts’ elkaar vindt, Dorette Corbey
  20 deelnemers
 • 25 januari 2018
  Art. 248bis, hoe het in 1911 in het Wetboek kwam en er in 1971 weer uit ging, Joke Swiebel en Theo van der Meer
  43 deelnemers
 • 22 maart 2018
  De geschiedenis van de danskunst in Nederland, ofwel: hoe kwam de Nederlandse dans uit het niets aan de wereldtop in de vorige eeuw, Paul Waarts
  21 deelnemers
 • 24 mei 2018
  Document Our History Now, over stichting die filmmakers en fotografen in Azië ondersteunt bij het documenteren van hun leven in LBGTI gemeenschap, Robert Witlox
  15 deelnemers

De kwaliteit van de lezingen liep uiteen, dit was niet altijd te voorzien. Bij een onbetaalde lezing is het stellen van hoge eisen vooraf lastig. De sfeer was meestal heel geanimeerd, ook door de koffie vooraf en de borrel achteraf.

Het kostte echter bijna steeds vrij veel moeite om voldoende belangstelling te genereren, ondanks een aantal vaste PR adressen, de website en de Nieuwsbrief van RSD en uitgebreid flyeren op de borrel, meestal de week voorafgaande aan de lezingenavond.

Het is voor ons uiteraard steeds een onderwerp van gesprek geweest, bij de evaluaties, wat de reden was van de beperkte belangstelling. Hing dit samen met de kwaliteit van de lezingen en sprekers, spraken de onderwerpen onvoldoende aan, was de PR onvoldoende? Opvallend was de onverwacht grote belangstelling voor de avond over Art. 248bis, een onderwerp dat veel mensen persoonlijk heeft geraakt, met twee bekende sprekers.

We hebben uiteindelijk besloten dat we de inspanning niet in overeenstemming vinden met de getoonde belangstelling. Er is blijkbaar weinig behoefte aan een dergelijke activiteit binnen RSD. Of we waren niet in staat de avonden voldoende interessant te maken. In beide gevallen zien wij reden om deze activiteit te beëindigen.

Wil Koning
Ruud Nederveen
Mara Reijntjes
Kari Winkelman