Postcodes 1011, 1012 en 1018 (tot aan Nieuwe Vaart)


Ben je lid van Roze Stadsdorp Amsterdam en woon je in de Oostelijke Binnenstad? Sluit je dan aan bij onze Roze Buurtgroep Centrum-Oost.

Net als in het overkoepelende stadsdorp staat het begrip nabuurschap bij ons centraal. En dat werkt natuurlijk het beste tussen mensen uit dezelfde buurt. Maar om elkaar terzijde te staan, is het wel nodig om elkaar te (leren) kennen. Met dat voor ogen is Buurtgroep Centrum-Oost in april 2017 van start gegaan.

Na de eerste bijeenkomst zijn we in 2017 nog een aantal keren bij elkaar gekomen. Tijdens wandelingen en museumbezoekjes was er volop gelegenheid om nader tot elkaar te komen.

En dit jaar gaan we natuurlijk door met bijeenkomen. De nieuwjaarsborrel, de lezing van april in het Verzetsmuseum over “roze” verzetsmensen, een stadswandeling, een natuurwandeling en een gezellige bijeenkomst op Tuinpark Ons Buiten liggen inmiddels alweer achter ons.

Onze buurtgroep telt nu meer dan 30 deelnemers. Wil je ook met ons meedoen? Meld je dan aan via: centrumoost@rozestadsdorp.amsterdam

Je bent van harte welkom!

Bart (contactpersoon)