Op 31 juli hadden we met een twintigtal enthousiaste leden de brainstorm over ‘Het Roze Stadsdorp in tijden van corona’. 
Het  werd een geïnspireerde bijeenkomst waarin allerlei goede ideeën naar voren kwamen. Duidelijk werd natuurlijk wel dat de coronamaatregelen veel van wat we belangrijk vinden onmogelijk maken. 

Het eerste deel van de middag brainstormden we over wat voor ons de kracht van het Roze Stadsdorp Amsterdam is. Wat de maandelijkse borrel betreft is dat natuurlijk het ontmoeten en het menselijk contact. Maar ook het met z’n allen een netwerk vormen met een gezonde mix van mannen en vrouwen. Bij de buurtgroepen is het de ontmoeting in de buurt: mensen dichtbij op wie je kunt terugvallen.  De kracht van de themabijeenkomsten vonden we dat er – voor ons – belangrijke thema’s aan de orde komen met goede sprekers. En: door de informatie die daarna op de site komt kunnen ook de niet-aanwezigen er kennis van nemen.

Zien we, als bepaalde activiteiten nu even in de wacht staan, nieuwe mogelijkheden? Dit leverde ideeën voor nieuwe activiteiten op en suggesties voor de borrel en de buurtgroepen. 

Een voorstel was om – bij verdere beperkingen – de borrel vaker te organiseren, eventueel per stadsdeel. Voor de buurtgroepen lijken nu het zomer is vooral buitenactiviteiten aangewezen. Ook werd de suggestie gedaan dat buurtgroepen elkaar over en weer uitnodigen bij activiteiten.
De themabijeenkomsten zouden in een combinatie van life (mensen ter plekke) en life streaming door kunnen gaan. Zo kunnen degenen die bijeenkomsten liever mijden er toch bij zijn.

Uit de veelheid aan ideeën kwam een drietal als favoriet naar voren: het opzetten van een telefooncirkel, het (opnieuw) starten van een museumgroep en buurtgerichte koffieochtenden. Deze drie activiteiten worden door een aantal enthousiaste mensen verder uitgewerkt. 

Alle ideeën die tijdens deze middag geopperd zijn worden ter inspiratie gedeeld met de verschillende commissies en de coördinatoren van de buurtgroepen.

Mocht je vragen hebben of mee willen denken over een van de onderwerpen, laat het dan weten via bestuur@rozestadsdorp.amsterdam

namens het bestuur
Ineke Kraus