Bij de start van 2020 wenst Ineke Kraus alle leden namens het bestuur een goed, gezond en actief 2020!

In dit komende jaar bestaat ons Roze Stadsdorp vijf jaar en er is veel om trots op te zijn! We hebben inmiddels bijna 850 leden; de borrels zijn een plek waar maandelijks tussen de 60 en 120 mensen samenkomen; er zijn activiteitengroepen op allerlei gebied en we hebben actieve buurtgroepen verspreid over bijna de hele stad. Al deze activiteiten worden georganiseerd door een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Al met al kijken we terug op een actief en vol jaar. Met veel dank aan alle vrijwilligers voor al het werk dat verzet is!

We zijn inmiddels ook een stichting geworden met een bestuur. Het bestuur heeft zich na de oprichting beziggehouden met onze koers: wat zijn onze kerndoelen en hoe gaan we die vormgeven. Die doelen zijn gericht op het elkaar ontmoeten: centraal op de borrel en in de activiteitengroepen, maar vooral ook in de buurt via de buurtgroepen. Dat laatste is immers wat het Roze Stadsdorp Amsterdam onderscheidt van andere roze 50 plus groepen.

De basis van ons stadsdorp is daarmee in de afgelopen 5 jaar gelegd en dat was voor het bestuur aanleiding om terug te kijken en na te denken over hoe verder.

We zijn tot de conclusie gekomen dat het accent in de komende jaren moet liggen op de uitvoering. En dat het bestuur vooral ondersteunend moet zijn richting al diegenen die zich actief inzetten in de commissies, de buurtgroepen en alle andere activiteiten. Dat vraagt een ander en wendbaarder bestuur. Reden waarom het bestuur besloten heeft verder te gaan in een kleinere samenstelling. Jullie horen daar binnenkort meer over.

In het komend jaar vieren we dus onze 1e lustrum en dat zal gepaard gaan met verschillende feestelijkheden. Onze lustrumcommissie staat in de startblokken – we zijn reuze benieuwd!

Ineke Kraus
voorzitter