Algemeen

Het Roze Stadsdorp Amsterdam is een netwerk voor roze nabuurschap voor alle 50+ LHBTQI-ers in Amsterdam en omstreken. Zorgen voor jezelf en voor elkaar. Nu en later. Daarom!

Wat doet het Roze Stadsdorp Amsterdam?

We vinden het belangrijk om elkaar te leren kennen. Daarom organiseren onze leden diverse activiteiten, die meestal voortkomen uit hun eigen interesses. Zo wordt regelmatig de mogelijkheid geboden om samen te wandelen (diverse afstanden), poolen of bridgen, of naar een film of museum gaan, al dan niet inclusief een lunch. Er worden themabijeenkomsten georganiseerd, een maandelijkse borrel en lezingen met onderwerpen die specifiek voor onze doelgroep interessant zijn. Alle activiteiten staan in de agenda op de website en in de maandelijkse nieuwsbrief.

Naast elkaar leren kennen willen we het roze nabuurschap vormgeven door onze leden met elkaar te verbinden. Zowel degene die ergens hulp bij nodig heeft, als degene die hulp aanbiedt kan dat kenbaar maken via een vraag- en aanbodformulier. Op deze manier brengen we contact tussen de leden tot stand op basis van wederkerigheid.

Een uitwisseling hoeft niet gelijkwaardig te zijn, maar wel met wederzijds respect.

Dat roze nabuurschap willen we ook vormgeven door het helpen opzetten van Roze buurtgroepen, waarbij leden uit dezelfde buurt kennis met elkaar kunnen maken en elkaar waar nodig kunnen ondersteunen. Het initiatief voor het organiseren van eigen activiteiten ligt bij de buurtgroepen zelf.

Andere Stadsdorpen in Amsterdam

Amsterdam kent inmiddels al vele stadsdorpen. Een stadsdorp is een initiatief van en voor bewoners in een buurt met het doel modern nabuurschap te bewerkstelligen. Sommige zijn voor 50- plussers, andere zijn voor alle leeftijden. Sommige zijn formele organisaties, andere zijn bewegingen. Bekijk het overzicht van Amsterdamse Stadsdorpen.

Het Roze Stadsdorp Amsterdam is een netwerk voor roze nabuurschap voor alle 50+ LHBTQI-ers in Amsterdam en omstreken. Zorgen voor jezelf en voor elkaar. Nu en later. Daarom!