Algemeen

Het Roze Stadsdorp Amsterdam is een netwerk voor roze nabuurschap voor alle 50+ LHBTQI-ers in Amsterdam en omstreken.
Zorgen voor jezelf en voor elkaar. Nu en later. Daarom!

Wij willen een Roze Stadsdorp zijn waar iedereen zich thuis kan voelen, voor heel roze Amsterdam en wie zich daarbij thuis voelt. We willen niemand uitsluiten.
Door ons te verenigen, elkaar te ontmoeten, samen iets te ondernemen en -waar nodig- elkaar te ondersteunen, hopen wij gezonder oud te worden en langer een zelfstandig, prettig en betekenisvol leven te leiden.

Wat wil het Roze Stadsdorp Amsterdam doen:

  • Leuke activiteiten organiseren zodat Roze Stadsdorpers elkaar leren kennen, zoals een maandelijkse borrel, het bezoeken van een museum, de film of het theater, wandelen, skaten, koken….
  • Regelmatig centrale bijeenkomsten aanbieden: deze bijeenkomsten organiseren de leden zelf en gaan over thema’s die ons “raken”
  • Een roze stadsdorper in jouw postcode-buurt een helpende hand bieden als dit nodig is
  • Tips uitwisselen over betrouwbare vaklieden, zoals installateurs, schilders en tuinlieden
  • Informatie over veiligheid en lokale overheidsmaatregelen die onze buurt aangaan
  • Via onze websitepagina “Vraag & Aanbod”  mensen met elkaar in verbinding brengen

We willen elkaar leren kennen middels het organiseren van activiteiten, door samen dingen te doen, zoals wandelen, fietsen, bridgen, film, poolen, en meer, wat iemand maar leuk lijkt om samen met anderen te ondernemen of te organiseren.We organiseren themabijeenkomsten, een maandelijkse borrel en lezingen. Zie ook onze maandelijkse agenda.

Wij proberen ook het nabuurschap verder vorm te geven door het opzetten van Roze buurtgroepen.

Er zal vraag en aanbod zijn voor hulp, diensten en goederen waarbij we uitgaan van wederkerigheid, kijken naar wat je nodig hebt en wat je kunt geven. Een uitwisseling hoeft niet gelijk te zijn, maar wel met wederzijds respect.

Het motto is: zorgen voor jezelf en voor elkaar. Het ene moment in je leven zul je meer zin en mogelijkheden hebben om te geven, soms zul je meer hulp nodig hebben dan je kunt geven.

Aandacht voor het Roze Stadsdorp Amsterdam

Aandacht voor het Roze Stadsdorp Amsterdam op blz 12 in “IJopener 2018-februari-Jaargang 13 nummer 1 – 2018-02 IJopener – zie blz 12

Je kunt ook luisteren naar een interview op Radio Signaal gehouden op 9 juli 2015. Terugluisteren vanaf 12.49:48 tot 13.00:00.

Interviews met leden van het Roze Stadsdorp Amsterdam

Als Roze Stadsdorp Amsterdam onderzoeken we of ons aan kunnen sluiten bij de andere Amsterdamse Stadsdorpen.

Andere Stadsdorpen in Amsterdam

Amsterdam kent inmiddels al vele stadsdorpen. Een stadsdorp is een initiatief van en voor bewoners in een buurt met het doel modern nabuurschap te bewerkstelligen. Sommige zijn voor 50- plussers, andere zijn voor alle leeftijden. Sommige zijn formele organisaties, andere zijn bewegingen. Bekijk het overzicht van Amsterdamse Stadsdorpen.